Auto z OC sprawcy!

 

Warunki skorzystania z auta zastępczego z OC sprawcy

 • sprawcą zdarzenia drogowego (kolizja, wypadek) nie jesteś Ty (jesteś stroną poszkodowaną), a szkoda będzie likwidowana z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia
 • na miejscu zdarzenia drogowego spisano oświadczenie potwierdzające winę sprawcy lub wezwano Policję, która określiła winę po stronie sprawcy
 • uszkodzony pojazd jest Ci niezbędny do normalnego funkcjonowania w życiu prywatnym (np. dojazd do pracy) lub zawodowym (auto jest Ci niezbędne w pracy)
 • podpisanie Umowy Najmu Pojazdu oraz oświadczenia o braku możliwości bezpiecznego korzystania z uszkodzonego bądź zniszczonego pojazdu
   

Kolejne kroki najmu pojazdu zastępczego

 • po kolizji / wypadku zgłoś do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy doznaną szkodę w pojeździe
 • skontaktuj się z FunCar24 w celu wyboru auta oraz ustalenia czasu i miejsca odbioru pojazdu zastępczego
 • korzystaj z naszego auta zastępczego do czasu naprawy swojego uszkodzonego samochodu lub do wypłaty odszkodowania w sytuacji szkody całkowitej pojazdu
 • zajmiemy się bezgotówkowym rozliczeniem najmu auta z OC sprawcy z właściwym Towarzystwem Uzbezpieczeniowym
   

Twoje korzyści ze współpracy z FunCar24

 • oszczędzasz czas zlecając nam wykonanie wszystkich formalności
 • nie wydajesz swoich pieniędzy (rozliczenie bezgotówkowe z ubezpieczycielem sprawcy)
 • wynajmując u nas auto nie masz narzuconego limitu kilometrów
 • nie stosujemy ukrytych opłat za nasze usługi

 

 

WYBIERZ AUTO


FAQ - Najczęściej zadawane pytania - Auto z OC

Z bezgotówkowego najmu pojazdu zastępczego może skorzystać każdy kierowca, którego samochód został uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego, m.in. wypadku, kolizji, którego sprawca jest znany a szkoda powstała w wyniku zdarzenia drogowego jest likwidowana z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy zdarzenia.

Nie ma takiej konieczności. Kierowca, którego samochód uległ uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze bezpieczne użytkowanie na drogach, ma prawo już od chwili uszkodzenia pojazdu, zwrócić się do firmy oferującej usługę wynajmu pojazdów zastępczych, w celu najmu samochodu zastępczego.

Całościowe koszty wynikające z wynajmu auta zastępczego są pokrywane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia drogowego, w którym sprawca ma wykupioną polisę OC.

Nie ma takiego obowiązku. Opłaty za najem samochodu zastępczego są rozliczane bezgotówkowo, a formalnościami związanymi z rozliczeniem z Ubezpieczycielem zajmuje się nasza firma.

Procedury i obowiązki związane z uzyskaniem odszkodowania od Ubezpieczyciela za wynajem auta zastępczego, są wykonywane po stronie naszej firmy, przez pracowników posiadających właściwą wiedzę i doświadczenie. Ze strony Klienta może okazać się niezbędna współpraca z nami, w procesie wyjaśniania okoliczności zdarzenia drogowego.

W przypadku nie wypłacenia na rzecz wynajmu auta zastępczego odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, nasza firma rozpocznie procedurę windykacyjną wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego, włącznie z procesem sądowym. Klient w sporadycznych przypadkach może zostać wezwany na rozprawę sądową w charakterze świadka ale nie w charakterze strony konfliktu.

Jeśli dojdzie do sytuacji nie wypłacenia odszkodowania za wynajęte auto zastępcze przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, a co za tym idzie do rozprawy sądowej i koniecznego w takiej sytuacji doradztwa prawnego, wszystkie koszty z tym związane są ponoszone przez naszą firmę, a klient nie jest obciążany tymi kosztami.

Wykorzystując nasze doświadczenie oraz odpowiednie wsparcie prawnicze dążymy do uzyskania pomyślnego dla nas wyroku sądowego w ewentualnym sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Może się jednak zdarzyć wyrok sądu, który całość lub część roszczeń w stosunku do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, uzna za bezzasadne. Nawet w przypadku niekorzystnego dla naszej firmy wyroku sądowego, oraz wynikającego z niego braku zapłaty za wyświadczoną usługę wynajmu auta zastępczego, nie obciążamy naszego Klienta kosztami wynikającymi z tej usługi. 
Ze strony naszej firmy możemy jednak dochodzić roszczeń finansowych za wykonaną usługę oraz poniesionych przez nas kosztów sądowych i doradztwa prawnego wobec Klienta w sytuacji gdy Klient:
- świadomie poda fałszywe dane
- dokona wyłudzenia
- odmówi współpracy w realizowanej procedurze windykacyjnej wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Mamy nadzieję, że nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, jednak jest ona możliwa w przypadku nieuczciwego zachowania ze strony klienta lub próby oszustwa.

Aby móc wynająć auto zastępcze należy okazać ważne dokumenty Prawa Jazdy oraz Dowód Osobisty lub Paszport.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

z którymi współpracujemy obsługując bezgotówkowy najem samochodów zastępczych

 

Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy Auto zastępcze z OC sprawcy